Translate
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Mănăstirea Sihăstria

Hramul: “Naşterea Maicii Domnului”, sărbătorit la 8 septembrie

ISTORICUL MĂNĂSTIRII SIHĂSTRIA

Urcând pe valea tot mai îngustă dar tot mai darnică în frumuseţi a pârâului Secu, ajungem la Mănăstirea Sihăstria (16 Km de Târgu Neamţ şi 63 Km de Piatra-Neamţ), al cărui ansamblu arhitectural se întinde pe un platou însorit din coasta muntelui, în aşa numita “Poiană a lui Atanasie”.

Conform unei însemnări din Pomelnicul ctitoricesc al mănăstirii, şapte monahi ai Mănăstirii Neamţ ar fi întemeiat aici o mică sihăstrie, în jurul anului 1640. Ceva mai târziu, în 1655, episcopul de Huşi Ghedeon – ucenic al Mitropolitului Varlaam Moţoc – ridică în “Poiana lui Atanasie” o mică biserică de lemn şi câteva chilii pentru vieţuitorii deja aflaţi acolo.

Răpusă de vreme şi de incursiunile cetelor de tătari de la începutul secolului al XVIII-lea, această biserică se ruinează în jurul anului 1730, ceea ce determină pe un alt episcop Ghedeon să ridice un nou lăcaş cu hramul “Naşterea Maicii Domnului”. Lucrările au început, după cât se pare, în anul 1730, când acest Ghedeon era episcop de Huşi, terminându-se în 1734, când ctitorul a trecut în scaunul episcopal de la Roman. În 1741, la 28 septembrie, voievodul Grigore Ghica emite o Carte Domnească ce stabileşte – la cererea ctitorului – o serie de privilegii şi scutiri … pentru Sihăstria ce iaste în munte, la poiana lui Atanasie, care sihăstrie iaste făcută de Ghedeon Episcopul Romanului, unde sunt câţiva călugăraşi…

Trecut din 1734 sub ascultarea Mănăstirii Secu şi din 1779 sub cea a Mănăstirii Neamţ, Schitul Sihăstria îşi va dezvolta obştea monahală şi zestrea de clădiri, până în anul 1821, când are şi el de suferit de pe urma confruntării otomano-eteriste. Atunci au fost incendiate biserica şi chiliile, călugării au fost ucişi sau au bejenit prin pădurile din jur, iar tezaurul “ascuns sub un fag” s-a pierdut. Atât de mari au fost distrugerile încât lucrările de refacere, care au început în 1824, au durat aproape doi ani.

Prin lucrările din 1824-1825, realizate prin grija Mitropolitului Veniamin Costache şi a stareţului Dometian al mănăstirilor Neamţ şi Secu, s-au ridicat actuala biserică de piatră, corpul de chilii de pe latura sudică, turnul porţii şi turnul-clopotniţă, precum şi zidul de incintă care conferă Sihăstriei aspectul unei mănăstiri fortificate. Toate aceste eforturi constructive au fost de altfel consemnate şi în pisania din pridvorul bisericii, fixată deasupra uşii de intrare:

Această sfântă şi dumnezeiască biserică s-a ridicat din temelie în cinstea Naşterii Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, împreună cu un rând de chilii şi un zid împrejur. Şi ridicatu-s-a şi clopotniţa ce s-a zidit în vremea stăpânirii binecredinciosului şi de Hristos iubitorului nostru Domn Io Ioan Sandu Sturdza Voievod şi a Preasfinţitului Mitropolit a toată Moldova Kir Kir Veniamin Costachi, prin stăruinţa preacuviosului Arhimandrit şi Stareţ sfintelor monastiri Neamţul şi Secul Kir Dometian, cu ajutorul iubitorului de Hristos jupân Nicolae Cernevschi, spre veşnica lor pomenire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>