Obiective turistice Tg Neamt

Parcul Natural Vânători Neamţ

Apărut relativ recent în peisajul ariilor protejate, Parcul Natural Vânători Neamţ a fost înfiinţat în anul 1998 pentru a constitui şi conserva o populaţie de zimbri – o specie de mult dispărută din fauna României.

Parcul adăposteşte o diversitate de valori naturale, culturale şi istorice. Obiectivele pe care administraţia parcului le urmăreşte sunt legate de specificul local şi de principiile care sunt urmărite în ceea ce priveşte managementul ariilor protejate. Continuă să citești

Staţiunea Bălţăteşti

Staţiunea Bălţăteşti – istoric

Comuna Bălţăteşti este consemnată documentar la începutul secolului al XVIII-lea, fiind cunoscută pentru apele minerale clorurate, sulfatate, iodice, bromurate cu o concentraţie de până la 280 g/l. Însă existenţa izvoarelor de slatină din această zonă a fost cunoscută cu mult timp înainte, chiar din epoca bronzului, fiind folosite la extragerea sării. Continuă să citești

Spitalul Vechi – Târgu Neamţ

Vechiul Spital se află în aceeaşi zonă ca şi Casa memorială „V. Micle” şi Şcoala Domnească şi datează tot din 1852, intrând în patrimoniul urbei datorită aceluiaşi voievod Grigore Alexandru Ghica, la vremea respectivă fiind al doilea spital din Moldova, după Spitalul Central din Iaşi. Inaugurarea sa s-a făcut la 16 octombrie 1852, în cadrul unei mari solemnităţi, de către însuşi domnitorul Alexandru Ghica, alături de Mitropolitul Moldovei, Sofronie, şi stareţul Neonil de la Mănăstirea Neamţ. Chiar şi Ion Creangă a fost prezent, amintind acest moment în „Amintiri din copilarie”. Continuă să citești

Şcoala Domnească – Târgu Neamţ

În preajma Casei Memoriale „Veronica Micle”, străjuită de „plopii fără soţ”, se ridică Şcoala Domnească, edificiu masiv, cu ziduri groase şi şase încăperi dispuse simetric pe două nivele. „Şcoala publică” de la Târgu Neamţ a fost inaugurată la 16 octombrie 1852 prin strădaniile stareţului Neonil, care avea sub ascultare mănăstirile Secu şi Neamţ, cu ajutorul domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Continuă să citești

Cetatea Neamţ

Situată în partea de nord-est a judeţului Neamţ, la o depărtare de cca. 46 de km de reşedinţa acestuia şi în imediata apropiere a oraşului Tg. Neamţ, Cetatea Neamţ (sau a Neamţului) face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepţională din România. Apariţia şi existenţa sa sunt strâns legate de istoria locului, a cărei vechime coboară cu aproximativ şapte milenii în negura timpului. Continuă să citești